Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

winnym-swiecie
16:49
9225 ed8e
Reposted fromprblms prblms viairmelin irmelin

March 13 2018

winnym-swiecie
23:16

“So plant your own gardens and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.”

— ― Jorge Luis Borges
winnym-swiecie
23:14
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
winnym-swiecie
23:07
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamanartist iamanartist

March 10 2018

winnym-swiecie
12:31

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

March 07 2018

winnym-swiecie
13:24
winnym-swiecie
11:50
Czuję wewnętrzne rozdarcie. Rozdarcie pomiędzy: „chcę, żeby było jak jest”, a „nie chcę już dalej tego ciągnąć”.
— Nonecares
Reposted fromnonecares nonecares viasouxie souxie

March 05 2018

winnym-swiecie
21:35
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 03 2018

winnym-swiecie
23:43
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
winnym-swiecie
23:37
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
winnym-swiecie
23:09
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viaMsChocolate MsChocolate
winnym-swiecie
10:15
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
winnym-swiecie
10:13
7997 82bd 500
Reposted frommyrla myrla viaeternaljourney eternaljourney
winnym-swiecie
10:13
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
10:11
0903 78c0 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy

March 02 2018

20:26
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viala-lu la-lu
winnym-swiecie
09:19
4721 ad23

February 24 2018

winnym-swiecie
09:04
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby

February 23 2018

winnym-swiecie
09:22
"Time flies. Time waits for no man. Time heals all wounds. All any of us wants is more time. Time to stand up. Time to grow up. Time to let go. Time."
— Grey's Anatomy
Reposted fromdobby dobby vialexxie lexxie

February 21 2018

winnym-swiecie
12:00
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina vialovemyself lovemyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl