Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

winnym-swiecie
07:57

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
winnym-swiecie
07:48
7909 66c7
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa

May 19 2018

winnym-swiecie
09:14
0422 a502 500
winnym-swiecie
09:08
4985 1e1e
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaadurowe adurowe
09:07

societyfucksusup:

I just want to crawl in bed with someone I care about and have my heart feel at home again and watch movies and talk about random stuff for hours

May 17 2018

winnym-swiecie
15:27
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapaulajna paulajna
winnym-swiecie
15:27
5881 883e 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaverdantforce verdantforce

May 16 2018

winnym-swiecie
08:40
My, ludzie, chorujemy na własną przeszłość.
— kochanka Freuda.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viairmelin irmelin

May 15 2018

winnym-swiecie
21:29
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
winnym-swiecie
19:16
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viatobecontinued tobecontinued

May 12 2018

winnym-swiecie
08:38
0487 6349
Reposted fromkarahippie karahippie viaakysz akysz
winnym-swiecie
08:37
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
winnym-swiecie
06:57
winnym-swiecie
06:43
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viapikkumyy pikkumyy
winnym-swiecie
06:40

May 09 2018

winnym-swiecie
16:33
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued

May 08 2018

winnym-swiecie
16:59
I po co wszystko tobą pachnie 
Skoro tak dawno jesteś gdzieś 
Mówili mi, że będzie łatwiej 
Minie z czasem
— Kortez 'Hej Wy'
Reposted frommrrru mrrru vialexxie lexxie

May 06 2018

winnym-swiecie
07:32
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadobby dobby
winnym-swiecie
07:31
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viadobby dobby

May 05 2018

winnym-swiecie
22:14
9155 f8c0 500
Reposted frommatwin matwin vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl