Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

winnym-swiecie
18:46
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
winnym-swiecie
18:39
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall
winnym-swiecie
18:15
9123 e411 500
cliche.
Reposted fromsmaller smaller
winnym-swiecie
18:13
9582 32bc
Love, Rosie (2014)
winnym-swiecie
11:48
4535 4535
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viadobby dobby
11:46
winnym-swiecie
11:44
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadobby dobby
11:04

24ribs:

why is it socially acceptable for babies to cry in public why can’t it be socially acceptable for adults to cry in public

Reposted fromkattrina kattrina vialexxie lexxie

October 18 2017

winnym-swiecie
17:59
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained vialaparisienne laparisienne
17:57
2687 8b75 500

neckkiss:

LOVE

winnym-swiecie
17:57
winnym-swiecie
17:56
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
17:41
Let someone love you the way you are - as flawed as you might be, as unattractive as you sometimes feel, and as unaccomplished as you think you are. To believe that you must hide all the parts of you that are broken, out of fear that someone else is incapable of loving what is less than perfect, is to believe that sunlight is incapable of entering a broken window and illuminating a dark room.
— Mark Hack (via onlinecounsellingcollege)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaakysz akysz

October 17 2017

14:49
8136 4e4f 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers vialiona liona

October 13 2017

winnym-swiecie
18:09
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io

October 12 2017

winnym-swiecie
16:20
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaemtezmazupe emtezmazupe
winnym-swiecie
15:42
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
winnym-swiecie
15:42
Jak mierzyć stratę? Jak liczyć, ważyć, oceniać smutek?
— Diane Setterfield
04:39
The best kind of people are the ones that come into your life, and make you see the sun where you once saw clouds. The people that believe in you so much, you start to believe in you too. The people that love you, simply for being you. The once in a lifetime kind of people.
Unknown
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
winnym-swiecie
04:38
Facebook
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl