Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

winnym-swiecie
17:54
Ja po prostu chcę za dużo i zbyt nagle.
— ja po prostu jestem trochę głupia
winnym-swiecie
07:37
5926 f445
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viachowchow chowchow
winnym-swiecie
07:27
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
winnym-swiecie
07:26
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"

May 21 2017

winnym-swiecie
14:53
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
winnym-swiecie
14:52

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness viapikkumyy pikkumyy
winnym-swiecie
14:47
Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako viapikkumyy pikkumyy
14:34
2341 c263

May 19 2017

winnym-swiecie
15:03
Zmieniałam się dla Ciebie. (...) Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
winnym-swiecie
15:03
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir
winnym-swiecie
14:04
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran vialaparisienne laparisienne
winnym-swiecie
14:00
4319 fce6 500
Reposted fromshakeme shakeme viavagrant3 vagrant3
winnym-swiecie
08:33
9252 d4f4
winnym-swiecie
00:01
7281 64f9
Lana Del Rey
Reposted frommefir mefir

May 18 2017

winnym-swiecie
14:50
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viapikkumyy pikkumyy
winnym-swiecie
13:31
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viapikkumyy pikkumyy

May 17 2017

18:34
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viathtwins4ever thtwins4ever
winnym-swiecie
18:32
9003 a72a
winnym-swiecie
18:28
winnym-swiecie
12:35
2170 16f6
Reposted fromvandalize vandalize viaiamanartist iamanartist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl