Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

winnym-swiecie
08:05
0909 3fd4
Reposted frombutterbeer butterbeer vialexxie lexxie
winnym-swiecie
07:55
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viaExplorers Explorers

April 19 2017

winnym-swiecie
09:28
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaExplorers Explorers
winnym-swiecie
09:28
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
winnym-swiecie
09:26
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje go męczyć przeszłość.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers

April 10 2017

winnym-swiecie
14:48
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby viaExplorers Explorers
winnym-swiecie
14:48
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaExplorers Explorers

April 09 2017

winnym-swiecie
10:58
3607 6824 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 08 2017

22:31
7405 801f 500
winnym-swiecie
22:31
0015 f618
Reposted fromdailylife dailylife viaiamanartist iamanartist
winnym-swiecie
19:05
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovemyself lovemyself
winnym-swiecie
13:15
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
winnym-swiecie
13:15
Pamiętam ją, jak siedziała na balkonie w za dużym swetrze z rękawami naciągniętymi na dłonie, może paliła papierosa, w każdym razie pytała: „czy w ogóle istnieje coś takiego jak miłość?” i chodziło raczej o to, że jest wydrążona boleśnie w środku. Że woli raczej być sama. Że świat zamknięty w jej układzie nerwowym nie wydostaje się na zewnątrz, ale bardzo ją boli. Że jest bezradna w tak zwanym życiu codziennym
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromtearrmyheart tearrmyheart viaiamanartist iamanartist
winnym-swiecie
09:43
Każdy jest jakoś skaleczony.
— M.Hłasko
winnym-swiecie
09:29

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viatobuildahome tobuildahome

April 07 2017

winnym-swiecie
21:41
6230 efd8 500
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence vialexxie lexxie
winnym-swiecie
16:31
8465 495f

April 06 2017

winnym-swiecie
21:53
7507 1c85
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaelinela elinela
winnym-swiecie
20:32
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viadepresja depresja
winnym-swiecie
14:36
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl