Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2018

09:50
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

winnym-swiecie
09:48
3921 4ef5 500
Reposted fromwwannie wwannie viaeternaljourney eternaljourney
winnym-swiecie
09:47
.. głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
Reposted fromtosiaa tosiaa viaeternaljourney eternaljourney

January 04 2018

16:09
0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby

January 03 2018

winnym-swiecie
09:19
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
winnym-swiecie
09:18

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
winnym-swiecie
09:14
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert

January 02 2018

winnym-swiecie
13:22
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś,
Wyjść razem lub nie robić nic razem.
— Pezet
Reposted fromHannna Hannna viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
winnym-swiecie
08:32
I tyle mi się dzieje na raz w tym życiu i powiedzieć bym chciała wszystko tylko Ci. I do Ciebie przytulić. I z Tobą zapomnieć. A muszę o Tobie.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viaxannabelle xannabelle
winnym-swiecie
08:30
Oby w nowym roku bylo Ci dobrze
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaxannabelle xannabelle
winnym-swiecie
08:19
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia

December 30 2017

winnym-swiecie
15:32
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
winnym-swiecie
15:32
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)

December 29 2017

winnym-swiecie
17:09
Potrzebuję jednej, długiej, oczyszczającej rozmowy. Jak kiedyś.
Potrzebuję wspomnień, chcę karmić się wspomnieniami i wierzyć w to, że kiedyś właśnie tak było, że byliśmy tacy cudowni i tacy naiwni. A przecież to nie my pierwsi – i nie nam pierwszym. I już niejeden o tym właśnie napisał. 
Najlepsze – podobno – przyjdzie właśnie teraz. Dobra Miłość nie pozwoli śnić niczego innego przez bardzo długi czas. Nakarmi głód, zgasi lęk. Weźmie moją dłoń w swoją i poprowadzi – zupełnie jak w tańcu. 
A kiedyś zgasnę z uśmiechem na twarzy. 
— B. Opatkiewicz
Reposted fromdys dys viadobby dobby

December 28 2017

winnym-swiecie
11:18
1149 521a
Reposted frommywonderland mywonderland vialexxie lexxie
winnym-swiecie
11:10
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"

December 24 2017

winnym-swiecie
10:49
winnym-swiecie
10:49

December 22 2017

winnym-swiecie
14:57
skoro tęsknisz
znaczy, że kochasz
w jakiś sposób
ale kochasz...
— Piotr Tokarz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaxannabelle xannabelle
winnym-swiecie
14:49
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl